Cíl a styl chovu

Vážení návštěvníci,

dovolte mi seznámit vás s cíli a stylem Liščího chovu.

 

Mnoho dalších informací získáte na dalších stránkách tohoto webu, zvláště pak na úvodní straně. Zajímá-li vás aktuální život Lištiček, sledujte ho v Liščím sportovním blogu 2018 a na denně aktualizované facebookové stránce Lištička CCOC Kennel. Bude nám potěšením a ctí.


Eva Červená
 
 

Cíl chovu

Lištička (CCOC) se zabývá dlouhodobě chovem kavkazských psů tradičních pracovních typů. Je aktivní chovatelskou stanicí s nejdelší historií v chovu tohoto plemene v ČR - podrobněji zde. Chováme kavkazské psy v kompletní barevné škále, v celé rozmanitosti velikostí a pracovně využitelných typů. V exteriéru se soustřeďujeme přednostně na zachování výborné kvality u funkčních exteriérových znaků, které podmiňují výkonnost (pracovní, sportovní) a zdraví. Klademe důraz na respektování tradic v chovu plemene - dosažení módní líbivosti nikdy nebylo, není a nebude naším cílem. Přesto (nebo právě proto) nás těší, že naše odchovy, naši psi a přímí potomci našich plemeníků získali celkem 63 šampionátů různých typů v rámci FCI.

Cílem je pro Lištičku udržení tradiční povahy a pracovních a funkčních specifik plemene.

 

Razantní ochrana teritoria před cizími (spolu s laskavým chováním ke všemu vlastnímu), nepodplatitelnost, vysoká inteligence, schopnost samostatného rozhodování i v krizových situacích, současně ochota ke spolupráci se svými lidmi, pracovní elán, vytrvalost, odolnost vůči nepřízni počasí, výborné zdraví, bezproblémová pohyblivost, dlouhověkost - to jsou cenné vlastnosti, které ve svém souhrnu, budou-li zachovány, umožní těmto psům být i nadále dokonalými ochránci svých majitelů a jejich pozemků, tak, jak tomu bylo v dobách minulých.

 

Čtěte také: 7 zásad, když chci obranáře

 
Zachování původních, skvělých pracovních schopností psů (navštivte články Výkon, Videogalerie) je pro nás cílem a smyslem chovu. Lištičky již po několik desetiletí úspěšně hlídají rodinné domy, prostranství firem, pracují jako bodyguardi, v bezpečnostních agenturách, jako ochránci stád a chovů zvířat, s výbornými výsledky se účastní pracovních prověrek a soutěží i specializovaných sportovních klání.

 

Vítáme a podporujeme rovněž okrajové působení kavkazských psů v netradičních oblastech jejich pracovního využití: Lištičky, spolu s jedním synem našeho psa, našly uplatnění v canisterapii v zahraničí, a to jako vůbec první zástupci plemene v tomto oboru - fotografie zde.

 
Je nám ctí i radostí skutečnost, že se můžeme účinně podílet na zachování jedinečnosti a nenapodobitelnosti tohoto plemene - na plném uchování úžasných pracovních vlastností těchto psů, jejich původních přírodních instinktů a schopností, výborného zdraví, a to současně při zachování impozantnosti a tradiční variability (rozličné barvy, všechny varianty osrstění, celý rozsah velikostí a pracovně funkčních typů). Společně s dalšími nadšenými chovateli z různých míst světa a s přáteli z Czech Caucasian Ovcharka Clubu se snažíme přispět k tomu, aby kavkazští psi zůstali i nadále takovými, jakými byli kdysi, navzdory snahám jiných o přetváření a modernizaci plemene. Děkujeme za uznání mnohých z vás, které nám projevujete a kterého si velice vážíme. Je stálou motivací k práci. A hlavně a nejvýrazněji je motivací láska, obdiv a úcta k tomuto plemeni a k jednotlivým zvířatům především.
 
Lištička (CCOC), working caucasian ovcharka
 

Styl chovu

Cestou k těmto výsledkům je spojování výhradně jedinců vysoce kvalitních v požadovaných znacích - spojení jsou uskutečňována vždy s ohledem na dosažení optimální skladby rodokmenu a vhodné souhry povahových i funkčně exteriérových vlastností a pracovních schopností. Toto lze praktikovat jen díky většímu počtu plemeníků. Vzhledem k tomu, že jsme po léta importovali zvířata z pečlivě vybraných chovů mnoha zemí (z Běloruska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska, Španělska, Ruska, Ukrajiny) a do chovu použili jen charakterově nejlepší z nich, nesou naši současní psi stále cenné vlohy původních pracovních psů, které se již z dnešní světové populace vytrácejí.
 
V našem chovu používaní jedinci mohou být středního až výrazného temperamentu, rozdílného typu (ne však show typu), různé velikosti i barvy. Všichni však vykazují následná (Liščí) kritéria: typický exteriér, plnochrupost, dokonalé zdraví, vynikající pohyblivost, akčnost a chuť do práce, vysoké sebevědomí, výborné hlídací schopnosti, výraznou inteligenci, zájem aktivně, příjemně a účinně komunikovat se svými lidmi. Psy a feny bez těchto kvalit do chovu nezařazujeme (oba partněři jsou v našem vlastnictví, tedy je detailně známe). Zároveň u našich fen praktikujeme pouze přirozené krytí a opakovaně připouštíme jen feny, které navíc prokázaly i výborné mateřské chování. Zdaleka ne vždy využijeme ve spojeních i příbuzenskou plemenitbu. Pokud však ano, vždy rozumně vzdálenou a velmi pečlivě cílenou (vedenou pouze na důkladně prověřená, výrazně chovatelsky přínosná zvířata).
 
Péče o štěňata probíhá nepřetržitě prostřednictvím Liščího týmu, stejně tak jako dohled nad dospělou smečkou. Smluvně je zajištěna stálá spolupráce našeho chovu s přední plzeňskou veterinární klinikou. Odstavená štěňata tráví mnoho času v cíleně sestavených smečkách, pod výchovným vlivem speciálně vybraných, povahově vynikajících dospělých jedinců, od kterých přejímají ideální vzorce správného "kavkazího" chování k lidem vlastním i cizím, k ostatním psům všech věkových kategorií, k vlastnímu teritoriu i k okolí.
 
Celkově je péče o štěňata důsledně cílena ve smyslu rozvíjení pracovních vloh, zvláštní důraz je kladen na samostatnou práci s každým štěnětem, přesně přizpůsobenou jeho individualitě. V době odběru mají štěňata vybudován pevný základ pro "přivolání". Zvlášť vybraná štěňata navíc ještě mohou absolvovat Přípravku štěňat.
 
 
Rozlehlý chovatelský areál s moderním vybavením a s velkými plochami výběhů, zasazený v čistém přírodním prostředí, stálý kontakt s lidmi, včetně malých dětí, s dalšími psy všech věkových kategorií, naučné procházky, využití ke střežení objektů a adekvátní výcvik, výhradně metodou pozitivní motivace - to vše je detailně uzpůsobené mentalitě tohoto specifického plemene. Je tak zajištěna dokonalá příprava štěňat pro budoucí práci a plné aktivní vyžití psů.
 
(2016)
 
Je-li správně rozvíjeno sebevědomí štěněte a je-li mu i jinak poskytnuta kvalitní péče, pak není důležité (a převážně ani žádoucí), aby opustilo rodnou smečku ve dvou měsících věku. Podstatné však je, aby každé ze štěňat nalezlo právě pro sebe konkrétně vhodného majitele.
 
V průběhu let nalezly Lištičky svůj domov nejen v Čechách, ale i v těchto zemích: Belgie, Finsko, Holandsko, Itálie, Kolumbie, Německo, Rakousko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko, Švýcarsko, USA.
 

Závěrem

Velké poděkování patří všem majitelům našich odchovů, kteří byli či jsou skvělými partnery svým Lištičkám a mnozí navíc úspěšně v průběhu let reprezentovali (reprezentují) náš chov. Poděkování patří rovněž spolupracujícím chovatelům z rozličných zemí a lidem, kteří se podílejí (podíleli) na fungování Liščí smečky, na tvorbě těchto stránek i předchozích webů a mým kynologickým učitelům z mládí. Zvláštní poděkování a navíc věrnostní cenová zvýhodnění patří těm, kteří jsou našimi stálými klienty již po několik desetiletí. Velice si ceníme vaší důvěry!
 
Na konec mi dovolte dvě poněkud nevšední rady, hledáte-li to pravé štěně pro sebe.
 
Neopomeňte předně zvážit, který typ kavkazského psa odpovídá vašim možnostem a přáním (Typy kavkazských psů). Pamatujte, že kavkazští psi současnosti jsou velmi rozdílní!
 
Štěňátko kupujte u chovatele, který vám dokáže naslouchat, vnímat vaše potřeby a s kterým jste si vzájemně sympatičtí. Nejsme-li vám sympatičtí my, obraťte se laskavě jinam. S mnoha majiteli našich štěňat po léta udržujeme přátelství, s dalšími pak občasné a formálně zdvořilostní vztahy. Pouze dobrý vztah mezi majiteli a chovateli může být skutečným přínosem pro vašeho psa a zajistit i vaši spokojenost. A o to obojí jde.
 
Naše Lištičky Česká pracovní legenda - GMsP.KChP. Winner Lištička Naše fena na mezinárodní výstavě FCI, v závěrečných soutěžích Dvě ocenění od přátel-chovatelů pro Liščí tým, kterých si velmi ceníme


Vyhledávání

1601171_647054992019909_64647380_n.jpg

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.

 

Luxusni stranky pro chovatele psu