Dovolujeme si zdůraznit, že v případě nákupu štěněte od nás si nepořizujete jen budoucího oddaného přítele, ale především psa s výraznými předpoklady neúplatně a nepřetržitě chránit Vás, Vaši rodinu, Vaše zvířata, Váš majetek - a zároveň psa, s nímž lze navíc, v případě Vašeho zájmu a možností, také rekreačně či závodně sportovat.
 
Je zcela na Vás, jak svého psa dále povedete a vychováte. Jsme Vám však stále nablízku, připraveni kdykoli poskytnout bezplatné poradenství nejvyšší odbornosti a také účinně pomoci s výchovou, výcvikem - disponujeme nejrozsáhlejšími chovatelsko-výcvikovými zkušenostmi s plemenem v ČR. Poskytujeme rovněž nadstandardní záruky.


Upozornění:

Naše štěňata jsou určena výhradně pro solidní a zodpovědné lidi s citlivým přístupem ke psům, kteří zároveň disponují vhodnými podmínkami. Vyhrazujeme si právo výběru vhodných majitelů. Upřednostňujeme ty, kteří chtějí psy používat k pracovním účelům, cvičit s nimi nebo sportovat.
 

Prodejní ceny, rezervace a související pojmy

Podrobnosti o našich nadstandardních zárukách čtěte v článku Garance a servis.
 
V tomto článku vysvětlujeme pojmy a význam ikonek, které naleznete u nabízených štěňat.
 
 

Pojmy, uvedené u štěňat

MOŽNO REZERVOVAT (ve věku před možným odběrem)

nebo

NA PRODEJ (možnost okamžitého odběru)

Tyto pojmy značí, že štěně z prodejní nabídky je právě volné, je možno ho rezervovat, předběžně rezervovat nebo koupit.

 

PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE
je mezidobí od učiněné objednávky štěněte do složení rezervačního poplatku. Nedojde-li k dokončení plné rezervace v dojednaném časovém limitu, bude štěně znovu nabízeno k rezervaci/prodeji.
 

REZERVOVÁNO

 

 

Jak rezervovat štěně?

Pro první kontakt laskavě vyplňte a odešlete Formulář pro zájemce o štěně.

 

Záleží nám na našich štěňatech a proto si dovolíme položit Vám již v dotazníku několik základních otázek. Jejich seriózní zodpovězení nám rovněž lépe umožní nabídnout (doporučit) Vám štěně, vhodné přesně pro Vaše účely. Vaše data a údaje, které uvedete, jsou důvěrné a nejsou poskytovány třetím stranám. Děkujeme za pochopení a za Váš čas. Odpovídáme rychle, standardně do druhého dne. (Nelze vyloučit možnost ojedinělých výjimek - v případě, že neobdržíte na odeslaný formulář odpověď do 2 dnů, jedná se o chybu či nedopatření, v takovém případě nás laskavě kontaktujte e-mailem.)

 

Štěně je rezervováno na základě složení rezervačního poplatku a předkupní dohody/smlouvy. Rezervační poplatek je možno složit osobně, bankovním převodem nebo s využitím služeb společnosti Western Union. Šeky nepřijímáme.

 

Na přání objednavatele nebo na základě Vámi odsouhlaseného našeho návrhu (Výběr štěněte) je v průběhu času možný převod rezervace z vybraného štěněte na jiné, dosud nezadané štěně (i v rámci různých vrhů), a to až do doby přímého odběru štěněte. Stejně tak lze, v naléhavém případě, například v důsledku nečekaných životních komplikací klienta, přesunout na přání rezervaci z již vybraného štěněte na štěně i z dosud nenarozeného vrhu, tedy na štěně ze spojení teprve uskutečněného či na štěně z blíže nespecifikovaného vrhu, který se narodí v konkrétním časovém období.

 

Vzhledem k možnosti přesunout kdykoli rezervaci z vybraného štěněte na štěně jiné, doporučujeme sledovat  aktuální stav nabídky prostřednictvím Rychlého průvodce prodejní nabídkou. Není vyloučeno, že dosud rezervované štěně bude později nabízeno k prodeji.

 


Kategorie štěňat a ikonky upřesňující, prodejní ceny

Označení štěňat ikonkami se objeví u konkrétního nabízeného štěněte ve chvíli, kdy je již možno ho v základních znacích ohodnotit - tento čas může být u jednotlivých štěňat velmi rozdílný.

 

V době pobytu štěněte u Lištiček může dojít ke změně ikonky u štěněte, resp. o přidání ikonky upřesňující, v souvislosti s růstem a psychickým vyspíváním štěněte. Ikonky jsou doprovázeny ještě zcela detailním popisem štěněte. A to vše proto, že správný výběr štěněte je naprostým základem, chceme-li docílit co nejlepšího budoucího souznění dvojice pes/majitel.

 

Výběr štěněte

 

Uvedené ceny se vztahují ke štěňatům do 10 týdnů věku, u starších štěňat mohou být navýšeny. Stálým klientům a dlouhodobě sportovně aktivním členům Czech Caucasian Ovcharka Clubu K9 mohou být poskytnuta cenová zvýhodnění.

 

 

3 kategorie štěňat
 
 
 
Štěně s předpokladem širokého pracovního a sportovního využití. Vhodné i do rodiny, v nichž jsou všichni členové schopni a ochotni respektovat zásady přístupu ke kavkazskému psu a je zde zájem poskytnout psu alespoň základní výcvik.
 

Cena štěněte (včetně DPH): 25-27 tisíc Kč

 

Na tato štěňata se vztahují všechny naše nadstandardní záruky.

 
 
 
Štěně s předpoklady pro náročnou práci a vrcholový kavkazí sport. Vhodné pro profesionální pracovní využití a pracovně-sportovní využití. Štěně není vhodné pro rodinný život a pro ochranu stád na místech, kde nelze vyloučit pohyb cizích osob. Majitele pro tato štěňata vybíráme s obzvláštní pečlivostí, požadujeme širší reference.
 
Cena štěněte (včetně DPH): 25-27 tisíc Kč

Na tato štěňata se vztahují všechny naše nadstandardní záruky.
 
 
 
Štěně klidnějšího temperamentu. Vhodné jako rodinný hlídač tam, kde lze zabezpečit správný přístup ke kavkazskému psu, ale není zájem věnovat se jakkoli výcviku. Z této kategorie je možno vybírat také štěně k ochraně stáda do frekventovanějších oblastí, zcela výjimečně i pro canisterapii.
 
Cena štěněte (včetně DPH): 25 tisíc Kč


Na tato štěňata se vztahují všechny naše nadstandardní záruky.

 

 

 

Upřesňující ikonky

Doprovází-li upřesňující ikonka u konkrétního štěněte ikonku kategorie, upravuje prodejní cenu štěněte i rozsah poskytovaných záruk.

 

 

 

"Ne pro chov" - tato ikonka značí štěně bez vad, jehož následné použití v chovu si však chovatel nepřeje, z jakéhokoli důvodu. Důvodem může být např., že štěně neodpovídá představám chovatele o tom, jaký by měl být následný pokračovatel jeho chovu s ohledem na jeho chovatelský cíl. Označit takto štěňata na přání chovatele umožňuje Czech Ovcharka Caucasian Club, tento záznam je pak uveden v PP daného štěněte. Štěně následně nelze využít v chovu za žádných okolností, jeho pracovně-sportovní využití je však bez omezení (dle ikonky kategorie), včetně možné účasti a získávání titulů na klubových pracovních a sportovních akcích.

 

Cena štěněte (včetně DPH): 18 tisíc Kč


Na tato štěňata se vztahuje záruka na zdravotní stav.

 

 

 

 

Značí exteriérovou vadu u daného štěněte takového charakteru, že nelze počítat v budoucnosti s možností chovného využití psa. Pracovně-sportovní využití psa je bez omezení (dle základní ikonky), včetně možné účasti a získávání titulů na klubových pracovních a sportovních akcích.

 
Cena štěněte (včetně DPH): 12 tisíc Kč


Na tato štěňata se vztahuje záruka na zdravotní stav.

 

 

 
Může se objevit u štěněte kategorie B. Značí štěně rychlých a prudkých reakcí, pružného pohybu, výrazně se prosazující. Štěně není vhodné pro ochranu stád. Nutností je jiné, profesionální pracovní nebo pracovně-sportovního využítí psa, v němž však má pes předpoklad dosahovat naprosto špičkových výsledků. 

 

Cena štěněte (včetně DPH): dle příslušné kategorie

 

Na tato štěňata se vztahují záruky platné pro příslušnou kategorii.

 

 

 
Může se objevit u štěněte kategorie A. Štěně není vhodné pro ochranu stád. Je však mimořádně vhodné pro sport, a to nejen "kavkazí" (který provozují psi v Czech Caucasian Ovcharka Clubu). Takové štěně se vyznačuje pružným pohybem, rychlou akcí, je vysoce pozitivního, radostného založení, činorodé -  potřebuje výraznější pohybové vyžití. Hlídací a ochranitelské schopnosti jsou plně zachovány.
 

Cena štěněte (včetně DPH): dle příslušné kategorie

 

Na tato štěňata se vztahují záruky platné pro příslušnou kategorii.

 

 

 

Značí štěně v barvě modré, s modrými znaky, pšeničně zbarvené s hnědým nosem, hnědé, černé. Tato zbarvení standard FCI nepřipouští, přestože byla vždy a dosud jsou vlastní některým typům domorodých, původních psů, a spojování rozdílných typů v rámci plemene není zapovězeno. Barva modrá a pšeničná s hnědým nosem je navíc nestandardní v rámci FCI až od roku 2011. U kavkazských psů nejsou tato zbarvení spojená s žádnými defekty, Czech Caucasian Ovcharka Club proto umožňuje psy těchto zbarvení svým členům chovat i nadále. Více čtěte zde.

Cena štěněte (včetně DPH): dle příslušné kategorie

 

Na tato štěňata se vztahují záruky platné pro příslušnou kategorii.

 

 
 
Ikonka značí, že štěně je prokazatelně nositelem vlohy pro vzácné bílé zbarvení, které je standardní v rámci všech organizací.

 

Cena štěněte (včetně DPH): dle příslušné kategorie

 

Na tato štěňata se vztahují záruky platné pro příslušnou kategorii.

 

 

In training

Může se objevit u nabízeného štěněte kategorie A a B. Značí, že štěně již bylo zařazeno do tréninku-přípravky. Při výběru majitele klademe zároveň zvýšený důraz na to, aby byl i v budoucnu rozvíjen pracovní potenciál štěněte. Přípravku lze také objednat k již vybranému štěněti, v tom případě bez ohledu na to, k jaké kategorii štěně náleží.

 

Cena štěněte (včetně DPH): navýšená oproti ceně příslušné kategorie

 

Na tato štěňata se vztahují záruky platné pro příslušnou kategorii.

 

 


Ceny aktualizovány 1.1.2020. Ceny sjednané před tímto datem zůstávají v platnosti.

 Vyhledávání

1382833_608969539161788_2073830834_n.jpg

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.

 

Luxusni stranky pro chovatele psu