O kavkazských psech

 

Kavkazský pastevecký pes, Kavkazský ovčák, Kavkazskaya Ovcharka, Kavkazskaja Ovčarka, Berger du Caucase, Caucasian Ovcharka, Caucasian Shepherd, Caucasian Sheepdog, Caucasian Mountain Dog, Kawkasky Owtscharka, Kaukasisk Ovtcharka, Kaukasische Schaferhund, Kaukasischen Owtscharka, Kaukazský ovčiak, Owczarek Kaukaski, Pastore Del Caucaso, Kavkazský vlkodav, Nagazi, Gampr, Gurdbasar

 

Všechna tato pojmenování (a způsob psaní slov) značí psy původem z oblasti Kavkazu, a lze jich objevit ještě více...

 

alt

 

 

Nechceme se zde zabývat výrazněji historií, tyto stránky si dávají za úkol držet se především současnosti. Ve stručnosti uvádíme hlavní fakta, která nutně potřebujete znát, pokud Vás okouzlili kavkazští psi a Vy nyní zvažujete možnost pořídit si tohoto fascinujícího psa, bytost jedinečných vlastností. Důležité je uvědomit si, že v každém případě jde o psa velmi specifického, jehož chování je posazeno, ve značně individuální úrovni velkého rozsahu, mezi psa a kočku.

 

       

Typy kavkazských psů

 

Současné kavkazské psy lze smysluplně dělit, přihlédneme-li k historicky nezpochybnitelným faktům a současně k celosvětové situaci v chovu, takto:

 

A) Psi pracovního typu

 

1.

Aboriginal

 

Je vůbec skvělé, že kavkazští aboriginalové (domorodí psi) dosud existují. I když ti dnešní, stále žijící na pastvinách oblasti Kavkazu, se již odlišují od těch, kteří dali základ psům, které označujeme jako "Red star".

 

Jsou několika málo typů, s množstvím místních podtypů. O kavkazských aboriginalech jsme psali na tomto webu v samostatném článku již v roce 2010. Stále jsou však názory na jejich oficiální členění nejednotné a značně rozporuplné, takže z pohledu současné praxe nemá smysl se tomuto tématu hlouběji věnovat. Podstatné je, že se jedná rozhodně o velmi zajímavé psy variabilního exteriéru, s vynikajícími pohybovými schopnostmi, rychlých a pružných reakcí, výrazné odolnosti a nesmírné "přírodní" inteligence. Nejčastěji se vyskytují v krátkosrsté formě. Stále jsou vynikajícími ochránci stád a hlídači domů a majetku.

 

V ČR a v blízkých zemích jsou psi s významným podílem krve aboriginalů zastoupeni pouze nepatrně. Kynologické organizace v naší oblasti nebrání výrazně spojování psů se silným podílem krve aboriginalů mezi sebou ani jejich spojování s dalšími typy kavkazských psů.

 
Odkaz je uveden díky laskavému svolení výhradní majitelky autorských práv, paní Ekateriny Moskaljuk, Moskva (chov.st. iz Legendy Kavkaza).
 
Jak vypadá krajina původu kavkazských psů v současnosti. Fota nám poskytl ke zveřejnění autor, majitel Lištičky.

2.

Red Star

 

S těmito psy se můžete setkat pod označením "Red Star type" nebo "Old type". Základem šlechtění, probíhajícího v armádní chovatelské stanici Red Star (v bývalém Sovětském svazu), byli precizně vybraní domorodí kavkazští psi. Chovatelským cílem bylo vytvoření dokonalého služebního psa pro účely razantní ostrahy. Jedná se o dobře pohyblivé a aktivní psy, s povahovými rysy skvělých obranářů a strážců. Disponují specifickou inteligencí a odolností aboriginalů.

 

 

B) Psi moderního typu

 

Tito psi jsou označováni jako "Modern type" nebo "Show type". Smyslem bylo/je získat jedince jednotného exteriérového typu, výrazně objemné (pro mnohé líbivější), zároveň pohybově nenáročné a méně samostatné, tedy lépe zvládnutelné a snadněji na výstavách hodnotitelné. Převážně jsou velmi masívní, těžké kostry, často se znaky lymfatičnosti, klidného temperamentu, s oslabenými nebo chybějícími hlídacími schopnostmi, sníženou vytrvalostí a odolností. Jistě lze souhlasit, že pro výstavní účely a pro funkci čistě společenských psů jsou ideální. V současné době psi tohoto typu v plemeni celosvětově a významně převažují.

 

Dovolujeme si upozornit, že dále popsáné charakterové rysy náleží psům pracovních typů. V naší stanici se soustředíme na psy typu Red star, máme psy s výrazným podílem krve aboriginalů. Chovu psů Show typu se nevěnujeme.
 
 
 

Není to ovčák

 

Kavkazský pastevecký pes a kavkazský ovčák, to je jedno a totéž plemeno. První název je platný v současnosti, ten druhý se používal v minulosti.


Přejmenování pro potřeby českého kynologa mělo svůj význam - původní název "ovčák" byl zavádějící - tento pes nebyl nikdy psem ovčáckým. Díky bohatosti českého jazyka nazýváme psy pracující u stáda dvěma výrazy: "pastevecký" a "ovčácký". Jinak je tomu  například v ruštině, která zná pro oba typy psů pouze výraz ovčarka (kavkazskaja ovčarka).

 

Rozdíl:

Ovčácký pes - pes pečující o stádo v součinnosti s člověkem

Pastevecký pes - pes ke střežení stád, samostatně pracující

  

Tento rozdíl je třeba pochopit. Je třeba pochopit, že mezi uvažováním a z toho plynoucím projevem chování je mezi ovčákem a psem pasteveckým propastný rozdíl. Není to rozdíl v inteligenci, ale v jejím uplatňování a tudíž ve výsledném efektu. Ovčák spolupracuje, pastevecký pes pracuje dle svého vlastního uvážení.

 

Je skutečností, že konkrétně dnes nejrozšířenější kavkazský pes pracovního typu (Red star typ) je díky šlechtění více služebním než pasteveckým plemenem. Přesto si zachoval mnoho významných vlastností pasteveckých psů. Stále je silně poután ke všemu "svému", dokáže se samostatně rozhodovat, při řešení náročných situací perfektně spolupracovat s dalšími psy své smečky a vždy účinně hospodařit s vlastní energií. Dobře vybraní jedinci tak dokáží nadále smysluplně působit u stáda.

 

 

Jací jsou

 
Zásadním kriteriem pro uplatnění v chovu v minulých dobách byla odvaha a ostrost. Mějme to na paměti.
 
Projev na veřejnosti je velmi různorodý, zcela a naprosto závislý na dosavadním způsobu života psa a jeho vedení. K cizím je kavkazský pes převážně nevšímavý, odmítavý nebo nepřátelský. Z klidu, i z případné zdánlivé apatie, je schopen bleskurychlého útoku. Může budit zdání introverze, při nedostatečném návyku na civilizační ruch se v hlučném cizím prostředí necítí dobře.
 
Při obraně svého území projevuje obrovskou razanci, nebyl-li v této aktivitě záměrně tlumen. Ve chvílích, kdy není bezprostředně pod vlivem psovoda, se stává nezávislým a řídí se zcela svou hlavou. Jeho vidění je převážně černobílé (vlastní-cizí), nic mezi tím. V kruhu rodiny je při správném vedení milý a přátelský, většinou i mazlivý, ochranitelský a něžný ke slabším, dokonce i s určitým náznakem smyslu pro humor. Přesto je třeba opatrnosti při styku s dětmi - není to pes ke hraní, ani s dětmi, ani jinak. Má jinou životní náplň, striktně hlídací, a k tomuto životnímu poslání přistupuje s patřičnou vážností. Vybrané jedince lze využít i pro práci dalšího charakteru (obranné práce širokého rozsahu, pachové práce, sport, výjimečně i canisterapie - čtěte níže).
 
Je to pes výrazně teritoriální a smečkový.
 
V případě chovu ve smečce je na ni velmi vázaný. Jsou-li součástí smečky dobře zvolení jedinci jeho plemene, pak je psem nejšťastnějším. I to nejvíce přátelsky pojaté dovádění a běžná komunikace jsou hrubšího a prudšího charakteru, a tyto poněkud neurvalé způsoby mohou citlivější psy mnohých plemen obtěžovat (ukázky z kavkazích her). Po tomto zjištění k nim kavkazský pes dokáže být do značné míry ohleduplný, ovšem to mu pak brání v přirozeném, svobodném projevu.
 
Na svém teritoriu lpí, určená pravidla důrazně ctí, změny zaběhlých rituálů jsou mu nepříjemné. Při správné fixaci na své území nemá potřebu se toulat, lovecký pud bývá nevýrazný. Silně se váže na svého člověka, avšak nevyžaduje neustálý kontakt. Mnozí jsou typickými "psy jednoho pána", což nijak nebrání jejich pohodovému vztahu s dalšími blízkými lidmi. 
 
Kavkazskému psu je vlastní vynikající paměť a výrazná inteligence, výborná a rychlá schopnost vzdělávání (je-li vhodně motivován). Skvěle se učí příkladem od druhého psa, a to pochopitelně jak ve smyslu kladném, tak záporném. Lze říci, že jako u všech ostatních plemen má fena ve většině případů méně razantní (a také méně stabilní) projev než pes-samec, avšak ve vztahu ke stejnému pohlaví projevuje daleko větší hašteřivost než její mužský protějšek.
 

Pokud kavkazáček vrtí ocasem, nemusí se zdaleka vždy jednat o projev přízně. Pro identifikaci rozpoložení je nutno sledovat a komplexně vyhodnotit řeč těla - veškerá gesta, mimiku, postoj (i v naprostých detailech). Dodržovat je třeba obecnou zásadu, platnou pro všechna plemena: Bez svolení majitele psy nehladit.

 

 

Způsob chovu, specifika

 
Je určen především k precizní ostraze čehokoli, jednotlivě, účelněji v párech nebo ve vhodně sestavených menších smečkách. Na střeženém území plní skvěle i další úlohu, a to detekčního charakteru - upozorní výrazně na jakékoli změny v teritoriu, způsobené přírodními živly nebo technickými závadami.
 
Střežicí aktivita bývá nejčastěji dobře rozpoznatelná již před hranicemi teritoria, nemusí tomu však být vždy. U některých psů nebo v některých případech je směrována až na pomyslné centrum teritoria nebo za vytipovanou vnitřní linii území. Psi v párech a smečkách při ostraze cíleně spolupracují. Střežení je nejvýraznější v době po setmění. Ochranný útok v prostoru svěřeného území může být střelhbitý a často bez varování, také ze zálohy. U nezkušených akčních psů může být zase veden bez řádné rozvahy - tedy pozor při nezvyklých, abnormálních nočních návratech. :-)
 
Kavkazský pes je převážně nepříliš živého temperamentu, ale značně vytrvalý. Při vážné práci (obrana, ochrana teritoria) nezná únavu, ve sportu ho nelze "přetáhnout" - ví zcela přesně, kdy je již odpočinek vhodný a důrazně si ho dovede prosadit.
 
Co se týče množství krmiva, je nenáročný, ale na druhé straně vyžaduje dokonalé a poněkud specifické složení krmné dávky v období růstu, zvláště s ohledem na obsah proteinů, tuků a minerálních látek. Údržba srsti je jednoduchá, srst má skvělou samočistící schopnost.
 
Články o vývoji a výživě
 
Jeho odolnost proti veškerým povětrnostním vlivům je pověstná. Nevyužívá boudu, proto potřebuje solidní přístřešek jako ochranu před vytrvalým, silným deštěm a slunečním žárem. Nutný je stabilní kotec s jištěným uzavíráním, pevné ploty u hlídaného prostoru. Je nevhodný do bytu. Vyžaduje "svůj" prostor a dostatek času na člověkem nerušený odpočinek.
 
Může se jevit jako problematický ve vztahu k cizím psům, zvířatům a lidem. Proto je vhodné seznamování s civilizačním ruchem a rozumné tlumení případných nežádoucích projevů od raného štěněcího věku. Jakýkoli pozdější zácvik je často zdlouhavý a bez stálé obnovy není u většiny jedinců trvalého charakteru.
 
 

Lze s kavkazským psem cvičit a sportovat?

 
Ano, určitě.
 
Výcvik poslušnosti má však svá specifika (čtěte zde), která se vyplatí respektovat. Nácvik obrany pak vyžaduje bezpodmínečně speciálně poučeného figuranta, jinou než běžně používanou výcvikovou metodiku a musí být veden pod odborným dohledem. Pachové práce (k této činnosti jsou vhodnější feny) lze cvičit běžnými metodami, s důrazem na setrvalou a výraznou motivaci.
 
Při práci se psem buďte klidní, nespěchejte, soustřeďte se na psa, nejde-li něco, hledejte způsob. Buďte si jisti, že Váš pes také při cvičení přemýšlí. Ne o tom, jak úkol provést, ale o tom, jak se vyhnout neatraktivnímu cviku - udělejte ho tedy poutavým! Musíte být vždy o krok vepředu. A to, v případě kavkazáčka, zdaleka není věc jednoduchá. Stále a pozitivně motivujte!

 

U psů kavkazských je při výcviku zcela prvotním a zásadním úkolem vytrvale pracovat na maximálně možném motivování psa a na budování vzájemné důvěry/souhry. Obrovskou roli hraje přenos emocí směrem od psovoda.

 
 
Kavkazský pes se nehodí pro účast v běžných psích sportech. Chceme-li soutěžit podle klasických zkušebních řádů pro všechna plemena psů, rychle zjistíme:
 
Obrana je bez požadovaných výsledků.
Poslušnost je pomalá, neprecizní.
Agility je na potřebné úrovni neproveditelné.
 
Zajímá-li Vás (vůbec ne jednoduché a lehce adrenalinové) cvičení a sportování s kavkazským psem, můžete, pod odborným vedením, budovat skvělou sportovní kariéru v Czech Caucasian Ovcharka Clubu. Závodit lze celoročně v mnoha obecně známých disciplínách, které jsou na míru upravené pro kavkazské psy - zohledňují fyzickou i psychickou specifičnost psů. Všechny disciplíny mají své měsíční, celoroční a mistrovské klubové soutěže. Skládat lze i speciální prověrky z výkonu, jejichž počet je stále rozšiřován. 

Kavkazští psi jako ochránci zvířat

 

 

Jak by měl vypadat ideální majitel

 
Zcela ideální majitel kavkazského psa je především psychicky a fyzicky silná osobnost, vyrovnaný, naprosto důsledný, spravedlivý, zodpovědný, empatický. Lidí se všemi těmito vlastnostmi najednou je však opravdu velmi málo. Co však nelze vynechat? Důslednost, empatii, zodpovědnost, bezpodmínečné ovládání se. Nejste-li takoví, pracujte v tomto ohledu na sobě, chcete-li žít s kavkazským psem bezproblémově. Vyplatí se to.
 
Pamatujte, že tohoto psa nelze vychovat bitím a násilím. Tím ho lze jen psychicky zdevastovat, pokořit jeho osobnost a připravit se tak na vlastní velké problémy, které se mohou objevit až ve vzdáleném budoucnu. Kavkazí pamět je dlouhodobá, celoživotní, doslova "sloní".
 
S tímto psem je třeba vyjít na základě vzájemného respektu. Přemýšlivým dámám lze doporučit psa-samce. Při správném přístupu je jeho chování k ženě doslova gentlemanské, bere v úvahu svou hmotnost a postupně se stává v projevu velmi decentním.
alt
 

Schopnosti být výjimečně galantním a něžně ochranitelským k slabším, tedy i nemocným, lze využít skvěle v canisterapii. Poprvé byli takto kavkazští psi využiti v Belgii (2 feny z našeho chovu a pes, syn a vnuk našich plemeníků).

 

Obrázky - praktické využití psů v canisterapii

 

Canisterapie předpokládá odborný, velmi pečlivý výběr štěněte, ranou a dokonalou (obecnou i speciálně zaměřenou) socializaci, velkou zkušenost psovoda, vytrvalost, důslednost, fantastickou péči poskytnutou psu a vybudování silné citové vazby psa k psovodovi (majiteli) a naopak. Je to mimořádně náročné, ovšem s úžasnými výsledky díky nevšedně pozitivnímu působení těchto psů na klienty.

 
 
 

Závěrem

 

Chcete-li poslušného psa v obecně chápaném pojetí, nepořizujte si psa kavkazského. Není však lepšího hlídacího-strážního psa.
 
Chcete-li velkou psí osobnost do role téměř rovnocenného partnera, chcete-li samostatně uvažujícího a razantního hlídače Vašeho domova a majetku či starostlivého a precizního ochránce stáda, psa s duší a tělem šelmy a se srdcem spolehlivého přítele - a jste-li člověkem vyzařujícím přirozenou autoritu, vyrovnaným, naprosto důsledným a současně empatickým a zodpovědným, pak je tento pes pro Vás nejspíše ideální volbou.
 
Současně myslete na potřebu nenásilné, velmi laskavé, avšak naprosto důsledné výchovy. Chcete-li psa zároveň i do dalších rolí (bodyguard, sportování atd.), pak je přiměřený, účelně směrovaný a kvalitní výcvik nezbytností.
 
alt
 

2005, průběžně aktualizováno-rozšiřováno

 
Na fotech jsou Lištičky a přímí potomci našich plemeníků: Dámočka z Azgiru, Akim Nufira, Zenkai Lištička, GMsP.KChP. Winner Lištička.
 


Vyhledávání

p1016183.jpg

Anketa

Miniaplikace

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.