Trénink od štěňat po dospělé - ukázky

 

Na této stránce naleznete:

 

Ukázku tréninku nejrůznějších štěňat. Od základního motivačního tréninku (určeného pro všechna štěňata) až po rozšířený trénink štěňat, cvičících v Liščí Přípravce.

 

Ukázku tréninku několika specifických psů v průběhu času, od štěněčího věku až po dospělost

 

V praxi nelze sledovat postupný trénink několika psů od štěněčího věku až po dospělost, živě a v plném rozsahu. Na této stránce Vám umožníme náhled do postupujícího tréninku prostřednictvím fotodokumentace, a to u štěňat se jmény Sniper Lištička (CCOC), Unikke Lištička (CCOC), Winning Lištička (CCOC), Yasso Lištička (CCOC). Tato štěňata byla vybraná pro pozdější soustavnou a náročnou práci a kavkazí vrcholový sport. Jsou velice rozdílná a všechna složitěji cvičitelná, čímž patří jejich výcvik do rukou jen velmi zkušeného psovoda. (S naprostou většinou našich štěňat se cvičí daleko snadněji.) Zde jde o ukázku toho, jak lze pracovat od samých začátků i se značně svéráznými štěňaty, a to výhradně prostřednictvím příjemných motivačních metod, za přítomnosti hbitých úvah psovoda a jeho naprosté sebekontroly, a bez využití větší fyzické síly (zde jedním z naprostých základů je, aby pes věděl a akceptoval, že po upnutí na vodítko, které psovod drží, nesmí táhnout).

 

Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink obedience, foto Petra Lhotáková

 

Pozor! Pro každé štěně volíme jiné, přísně individuální výcvikové působení, vypracováváme konkrétní tréninkový plán. Co však zůstává zásadním ve výcvikovém působení na jakékoli štěně - budování důvěrného, láskyplného vztahu, posilování koncentrace na psovoda a motivační cvičení!

 

Chcete-li docílit pěkného výsledku, musí být trénink radostný, přinášet psu potěšení (a také psovodovi). Toho lze docílit i u štěňat s přirozeně nižším zájmem o komunikaci s člověkem, zahájí-li včasný a výrazně motivační trénink již sám chovatel a psovod v něm dále dokáže pokračovat. Zdaleka nejde jen o nezbytné mazlení a hraní si se štěňaty (to jsou velmi důležité aktivity, ale i tyto zdánlivě jednoduché činnosti mohou být prováděny zcela chybně, s kontraproduktivním dopadem na konkrétní štěně). Motivační trénink je velice přínosný pro všechna štěňata, i taková, s nimiž se dál výrazněji pracovat nebude. Je skvělým základem pro každého psa a velkou pomocí pro budoucí majitele, a to i v případě, že chtějí svého psa pouze co nejsnadněji "vychovat".

 

"Vzorová" štěňata by byla v době odběru označena zde zobrazenými ikonkami, pomáhajícími se základním výběrem štěněte (po kliknutí na ikonku můžete číst více o hlavních předpokladech štěňat). Pod jménem každého z těchto štěňat je ještě uvedena bližší specifikace z jeho nejútlejšího věku.

 

 
Bližší specifikace štěněte v 6 týdnech věku: Velmi samostatná a svévolná fenka, která si vystačí sama se sebou, nemá potřebu výrazněji komunikovat s člověkem, a už vůbec ne vycházet mu jakkoli vstříc. Živého temperamentu, vášnivá a radostná, s výrazným kořistnickým pudem.

 

Bližší specifikace štěněte v 6 týdnech věku: Pejsek velmi přemýšlivý, výrazně živého temperamentu, sebevědomý, živelný, se silným kořištnickým pudem. Dravého, vášnivě urputného projevu, silně komunikativní, výrazný "pes jednoho pána".

 

Winning Lištička (CCOC) - pes

 

Bližší specifikace štěněte v 6 týdnech věku: Pejsek velmi přemýšlivý, středně živého temperamentu, sebevědomý, samostatný, vážný a urputný, s výrazným kořistnickým pudem. Nepříliš komunikativní.

 

Yasso Lištička (CCOC) - pes

 

Bližší specifikace štěněte v 6 týdnech věku: Pejsek velmi přemýšlivý, výrazně živého temperamentu, sebevědomý, samostatný. Silně komunikativní a radostný, ale nedůvěřivý k cizím. S méně výrazným kořistnickým pudem.


Jmenovaní sportovci v osobním volnu (fotografie)

 

 

Ukázky tréninku štěňat na videu

 

Sniper Lištička (CCOC) - video 172, 174, 180, 187, 189, 195, 210

Unikke Lištička (CCOC) - video 191, 193, 196, 211

Winning Lištička (CCOC) - video 218

Yasso Lištička (CCOC) - video 221, 222, 224, 228

 

 

Ukázky tréninku různých štěňat na fotografiích (včetně Snipera, Unikke, Winninga, Yassa)

 

3. týden věku

Velmi pomalu začíná řízený, citlivě vedený individuální trénink (socializace, motivace). Povrchy a terény, výšky a hloubky, překážky, vozidlo, předměty

 

Whirlwind Lištička (CCOC), 21 dnů - velmi pomalu začíná i řízený, citlivě vedený individuální trénink (socializace, motivace) Whirlwind Lištička (CCOC), Wizard Lištička (CCOC), Winning Lištička (CCOC) - vozidlo Winning Lištička (CCOC), 3,5 týdne - předměty, povrchy, korba, výšky Winning Lištička (CCOC), 3,5 týdne - přírodní výšky, hloubky a povrchy, náročný terén, lávka Winning Lištička (CCOC), 27 dnů - předměty, překážky

 

4. týden věku

Výšky, povrchy, předměty, začínáme s obediencí

 

Vedette + Vulkaan Lištička (CCOC), 4 týdny - předměty Nej Liška Lištička (CCOC) (1 měsíc) - povrchy, překážky Orso Lištička (CCOC) (34 dnů) - výšky a povrchy Orso Lištička (CCOC) (34 dnů) - překážky Orso Lištička (CCOC) (34 dnů) - předměty Winning Lištička (CCOC), 29 dní - obedience, předměty Winning Lištička (CCOC), 29 dní - přivolání Zorro Lištička (CCOC), 31 dní Zorro Lištička (CCOC), 31 dní


5. týden věku

Povrchy a terény, výšky, jiná zvířata, překážky, předměty, zákusy, vyhledávání

 

 Pirate Lištička (CCOC), 35 dní - předměty, výšky, povrchy Pirate Lištička (CCOC), 35 dní - předměty, výšky Pash Lištička (CCOC), 35 dní - předměty Pash Lištička (CCOC), 35 dní - předměty Pash Lištička (CCOC), 35 dní - výšky, povrchy Wizard Lištička (CCOC), 37 dní - s kočičkou Winning Lištička (CCOC), 36 dní - vyhledávání pamlsků ve směsi předmětů, zákusy Winning Lištička (CCOC), 39 dní - tréninková směs Winning Lištička (CCOC), 39 dní - vyhledávání pamsků v krabicích (a následné testování krabice Winningem) Winning Lištička (CCOC), 41 dní - převážně terén a vyhledávání Winning Lištička (CCOC) - předměty, zákusy Winning Lištička (CCOC), 41 dní - předměty Winning Lištička (CCOC), 41 dní - předměty, zákusy Yasso Lištička (CCOC), 5,5 týdne, motivační cvičení, trénink obedience Yasso Lištička (CCOC), 5,5 týdne, Yasso Lištička (CCOC), 5,5 týdne, trénink obedience

 

6. týden věku

Předměty, překážky, povrchy a terény, výšky, vysoké schody, vozidlo, motivační trénink, zákusy, jiná zvířata, návyk na vodítko, obedience (přivolání), vyhledávání

 

Master Lištička (CCOC) (6 týdnů) Rocket Lištička (CCOC) (45 dní) Unikke Lištička (CCOC) (48 dní) - poprvé vysoké schody, vozidlo Unikke Lištička (CCOC) (48 dní) - zákusy do nohy Winning Lištička (CCOC), 45 dní - vyhledávání největšího z Likerů Winning Lištička (CCOC), 45 dní - zdolávání těžkého terénu, první vysoké schody, překážky, přivolání kolem kočičky Winning Lištička (CCOC), 46 dní - předměty Winning Lištička (CCOC), 46 dní - přivolání a první malé odložení Yensi Lištička (CCOC), 6,5 týdne, motivační trénink

 

7. týden věku

Motivační trénink, přivolání, odložení, předměty, překážky, povrchy, výšky, vozidlo, zákusy, vyhledávání

 

Master Lištička (CCOC) (7 týdnů) - předměty, přivolání Orso Lištička (CCOC) - návyk na vozidlo Oliwia Lištička (CCOC) - předměty a překážky Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - přinášení předmětů Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - jízda na korbě Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - předměty Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - přinášení předmětů Sniper Lištička (CCOC) - předměty Sniper Lištička (CCOC) - úkolem je dostat se k obsahu skryté dózy (splněno) Sniper Lištička (CCOC) - přivolání přes překážky Sniper Lištička (CCOC) - předměty, kluzký svažitý terén Sniper Lištička (CCOC) - těžce průchozí terén, překážky Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - přivolání, výšky, povrchy Winning Lištička (CCOC), 55 dní - přivolání, odložení Winning Lištička (CCOC), 55 dní - aportování Yohnny Lištička (CCOC), 53 dní - motivační trénink Yohnny Lištička (CCOC), 53 dní - motivační trénink Yeager Lištička (CCOC), 53 dní - motivační trénink Yeager Lištička (CCOC), 53 dní - motivační trénink + přivolání (zadržení na dálku) :-) Yasso Lištička (CCOC), 51 dnů - vyhledávání, hledané ukryto v tašce na korbě

 

8. - 12. týden věku

Obedience (přivolání, polohy - také u ohně, štěkání, odložení, přivolání), budování koncentrace na psovoda a úkol, návyk na vodítko, jiná zvířata, předměty, překážky, povrchy, výšky, vozidlo, zákusy, agility (běh), vyhledávání, cizí objekty, obrana

 

Nej Liška Lištička (CCOC) (8 týdnů): přivolání, přinášení předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (8 týdnů) - trénink přivolání, přinášení předmětů, prvně na vodítku Master Lištička (CCOC) (2 měsíce) - práce s předměty Orso Lištička (CCOC) (2 měsíce) - předměty Orso Lištička (CCOC) (2 měsíce) - prvně na vodítku Revolt Lištička (CCOC) (8 týdnů) - vyhledávání, označení a vyštěkání předmětů Sniper Lištička (CCOC) (8 týdnů) - interiérový trénink s předměty Sniper Lištička (CCOC) (8 týdnů) - s kočičkou Sniper Lištička (CCOC) (2 měsíce) - poprvé vysoké schody Sniper Lištička (CCOC) (téměř 2 měsíce) - přinášení velkých předmětů Sniper Lištička (CCOC) (téměř 2 měsíce) - přinášení velkých předmětů Sniper Lištička (CCOC) (téměř 2 měsíce) - přinášení velkých předmětů Taser Lištička (CCOC) (2 měsíce) Unikke Lištička (CCOC), 8 týdnů - zákusy Unikke Lištička (CCOC), 8,5 týdne - předměty Unikke Lištička (CCOC), 8,5 týdne - předměty Unikke Lištička (CCOC), 8,5 týdne - předměty Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - Agility (běh) Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - přinášení předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - přinášení předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - Obedience, polohy před psovodem Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - Obedience, polohy před psovodem Orso Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - předměty, výšky Unikke Lištička (CCOC) - velké předměty Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - obhlídka neznámého objektu (trénink CCOC) Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - odložení, překážky, vyhledávání Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - povrchy, překážky Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce - trénink zákusů na úvazu Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce - první přinášení velkých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce - první přinášení velkých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - příprava na obranné práce - létající předměty Unikke Lištička (CCOC) - obedience: sedni, lehni, štěkej Winning Lištička (CCOC), 60 dní - přinášení Winning Lištička (CCOC), 2 měsíce - poprvé překážka s náběhovým prknem Winning Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - koncentrace pozornosti na psovoda a obedience, v přítomnosti 2. psa - Vulkaan Lištička (CCOC), Lištička Training Winning Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - trénink odložení vsedě Winning Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - prvně na tréninku obran Winning Lištička (CCOC), 2 měsíce + 3 týdny, létající předměty Winning Lištička (CCOC), 2 měsíce + 3 týdny, vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 56 dní - vyhledávání, hledané je v jedné z dóz Yasso Lištička (CCOC), 56 dní - vyhledávání, hledané je ve výšce (na korbě) Yasso Lištička (CCOC), 57 dní - Baby překážková dráha Yasso Lištička (CCOC), 57 dní - obedience (polohy, odložení, přivolání, cvičení u ohně) Yasso Lištička (CCOC), 57 dní - vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 8,5 týdne - koncentrace pozornosti za stížených podmínek Yasso Lištička (CCOC), 2 měsíce - štěkání na povel v nové situaci, první odložení, vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 2 měsíce - vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - odložení, ovladatelnost na vodítku Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - překážky, polohy na kladině Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - vyhledávání (předmět v drenážní trubce, v hranici dřeva a pod člověkem) Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - vyhledávání (předmět je pod poklopem a v autě) Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - létající předměty Yohnny, Yasso, Yensi Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - motivační trénink, rozvíjení kořistnického pudu Yohnny Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - polohy, přivolání Yohnny Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - první nácvik odložení Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - vyhledávání v autě a jeho těsném okolí Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - žebřík a vyhledávání v zásobnících a krabicích 

 

3. měsíc věku

Obrana, zákusy, předměty, terény a povrchy, výšky, překážky, jiná zvířata, obedience, socializační trénink, vyhledávání, upevňování koncentrace na psovoda a psovodem ukázaná místa, návyk na náhubek

 

Nej Liška Lištička (CCOC) (téměř 3 měsíce) - obrana (foto Nicole Bedriová + Lištička) Nej Liška Lištička (CCOC) (téměř 3 měsíce) - obrana (foto Nicole Bedriová) Løve Lištička (CCOC) (3 měsíce) - přinášení předmětů Master Lištička (CCOC) (3 měsíce) - přinášení předmětů Løve Lištička (CCOC) (3 měsíce) - přinášení předmětů Liščí pravnuk Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) (3 měsíce) - předměty, výšky Liščí vnuk Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) + Orso Lištička (CCOC) - předměty Liščí vnuk Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) + Orso Lištička (CCOC) - předměty Orso Lištička (CCOC) - předměty Sniper Lištička (CCOC) - předměty, přivolání Sniper Lištička (CCOC) - předměty za stížených podmínek Sniper Lištička (CCOC) - přinesení před. 2,35 kg + následně metoda vyvinutá štěnětem (omotání vodítkem, přitažení) Sniper Lištička (CCOC) - kondiční trénink povrchů + odměna mazlením Sniper Lištička (CCOC) - těžké předměty, obtížný terén Sniper Lištička (CCOC) - překážky, obrana Taser Lištička (CCOC) (3 měsíce) - povrchy, předměty, vysoké schody Taser Lištička (CCOC) (3 měsíce) - trénink s peškem pod dohledem kočičky (stížené podmínky) Taser Lištička (CCOC) (3,5 měsíce) - obedience Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - obedience, překážky, foto Petra Lhotáková Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - povrchy, výšky, zákusy Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - obedience Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - štěkání na povel Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - zákusy, létající předměty UnikkeUnikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - létající předměty Unikke Lištička (CCOC), 3,5 měsíce, obedience mezi lidmi Unikke Lištička (CCOC), 3,5 měsíce, socializační trénink Winning Lištička (CCOC), 3 měsíce + 3 dny, návyk na náhubek, odložení, zákusy Winning Lištička (CCOC), 3 měsíce - koncentrace pozornosti na psovoda, v přítomnosti 2. psa, Vulkaan Lištička (CCOC), 7 měsíců, Lištička Training Winning Lištička (CCOC), téměř 3,5 měsíce - odložení Winning Lištička (CCOC), téměř 3,5 měsíce - odměna potréninková Winning Lištička (CCOC), téměř 3,5 měsíce - odložení za stížených podmínek Winning Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - odložení za stížených podmínek Winning Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - vyhledávání (vozidla) Winning Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - vyhledávání Winning Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - polohy, přivolání, odložení za ztížených podmínek Winning Lištička (CCOC), téměř 4 měsíce - odložení Yasso Lištička (CCOC), 3 měsíce - odložení, přivolání Yasso Lištička (CCOC), 3 měsíce - polohy, štěkání na povel, ovladatelnost na vodítku Yasso Lištička (CCOC), 3 měsíce - překážky, koncentrace na psovodem ukázaná místa Yasso Lištička (CCOC), 3 měsíce - vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - odložení, štěkání na povel Yohnny Lištička (CCOC) + Yasso Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - první duo trénink obedience

 

4. měsíc věku

Yasso složil prověrku PSS.

 

Obrana, terény a povrchy, zákusy, předměty, koncentrace na psovoda a na ukázaná místa a směry, obedience (přivolání, štěkání na povel, přinášení, polohy, odložení), agility (běh, překážky), vyhledávání, návyk na náhubek

 

Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 4 měsíce) - na obraně Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 4 měsíce) - na obraně Energetic Lištička (CCOC) (4 měsíce) - nácvik hlídání předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (4 měsíce) - přechod tšžko přístupného terénu a atypických povrchů Liščí pravnouček Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) - předměty Sniper Lištička (CCOC) (4 měsíce) - přivolání přes překážky Sniper Lištička (CCOC) (4 měsíce) - příprava na obranné práce (létající předměty) Nej Liška Lištička (CCOC) (4,5 měs.)  - zákusy v postroji + Agility - běh Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - překážky Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - vyhledávání malých ukrytých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - vyhledávání velkých ukrytých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - štěkání na povel, zákusy Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odložení, štěkání na povel, překážky, povrchy Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - polohy (důležitá je nyní rychlost, chuť do práce, koncentrace na psovoda) Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - zákusy a odměny Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - koncentrace na psovoda a na ukázaná místa a směry Worthy Lištička (CCOC), 4 měsíce - první lekce obedience a vyhledávání Winning Lištička (CCOC), 4 měsíce - vyhledávání Winning Lištička (CCOC), 4 měsíce - odložení Winning Lištička (CCOC), 4 měsíce - odměna a zároveň budování zákusů Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odolnost Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odložení Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - přivolání na 60 m Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - pauzy během tréninku Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odložení Worthy Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - v pořadí 2. trénink obedience Worthy Lištička (CCOC) + Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - první duo trénink obedience Winning Lištička (CCOC), 4 měsíce + 3 týdny - obedience a odměny Worthy Lištička (CCOC), téměř 5. měsíc věku - převážně obedience Worthy Lištička (CCOC) + Winning Lištička (CCOC), téměř 5. měsíc věku - druhý duo trénink obedience Worthy Lištička (CCOC) + Winning Lištička (CCOC), téměř 5. měsíc věku - hrátky, bezprostředně po duo tréninku obedience Wizard Lištička (CCOC), téměř 5. měsíc věku - z první lekce obedience Winning Lištička (CCOC), téměř 5. měsíc věku - ztížené odložení (současně vybízen ke hře sestrou) Yasso Lištička (CCOC), právě 4 měsíce - odložení, přivolání, různorodý povrch, návyk na náhubek Yasso Lištička (CCOC), právě 4 měsíce - odložení, jednoznačně nejtěžší cvik pro toto temperamentní štěňátko :-) Yasso Lištička (CCOC), 4 měsíce - 82. LD CCOC, první soutěžní Recall, plný počet bodů Yasso Lištička (CCOC), 4 měsíce, první trénink v CCOC. Obedience + na stanovišti - pozornost na figuranta. Yasso Lištička (CCOC), 4 měsíce, první trénink v CCOC. Obedience - cvičení poloh na stole. Yasso Lištička (CCOC), 4 měsíce, první trénink v CCOC. První cvičení ve skupině osob. Yasso Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - vyhledávání, s nácvikem klidného, bezdotykového označování Yasso Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - štěkání na povel, polohy, chůze u nohy Yasso Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odložení, přivolání

 

5. měsíc věku

Winning složil prověrku PSS.

 

Obedience (přivolání až na 150 m, štěkání na povel, přinášení předmětů, odložení, polohy - u nohy, před psovodem, mezi, na podložce, u ohně), socializační trénink, motivační trénink, koncentrace pozornosti, překážky, povrchy, cizí objekty, vyhledávání, obrana, zákusy

 

Liščí vnuk Cambell Ku-Ma-Ku (CCOC) (5. měsíc věku) - atypické překážky a povrchy Liščí vnuk Cambell Ku-Ma-Ku (CCOC) (5. měsíc věku) - přivolání na cca 150 m Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 5 měsíců) - přinášení předmětů Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 5 měsíců) - přinášení předmětů Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 5 měsíců) - přinášení předmětů Liščí vnuk Cambell Ku-Ma-Ku (CCOC) (5. měsíc věku) - přinášení předmětů Sniper Lištička (CCOC) - základní trénink poloh (u nohy, "mezi" a před psovodem) Sniper Lištička (CCOC) - trénink poloh (u nohy, "mezi" a před psovodem) na podložce Sniper Lištička (CCOC) - trénink poloh na nerovném a šustivém povrchu Sniper Lištička (CCOC) - první trénink zákusů Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink obran CCOC Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink překážky z Agility OC CCOC, foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink obedience Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - socializační trénink CCOC, foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink obedience, foto Petra Lhotáková Typhoon Lištička (CCOC) + Sniper Lištička (CCOC) - na tréninku CCOC, neznámý objekt (socializace, obedience) Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - vyhledávání osob v terénu Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - obrana Taser Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - obrana, přinášení Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - obhlídka budovy a noční tunel, foto Pavel a Petra Lhotáková Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - cílení pozornosti vždy na určený předmět, ze dvou oblíbených Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel zprvu v libovolné poloze, potom vsedě a vleže Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel v libovolné poloze, s motivací (míček Liker) Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel v libovolné poloze, s motivací (Puller Maxi) Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - motivační trénink s předměty (Liker, Puller) Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - překážky, motivační trénink Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - převážně motivační trénink Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - přivolání a polohy, také u ohně Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce -polohy u ohně, odložení, překážky Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - přinášení krabice, poté odměna míčkem Winning Lištička (CCOc), 5 měsíců - odložení za ztížených podmínek Winning Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - odměnové zákusy Winning Lištička (CCOc), 5,5 měsíce - odložení za rozmanitých podmínek Yasso Lištička (CCOC), 5 měsíců - odložení vsedě a vleže a za stížených podmínek Yasso Lištička (CCOC), 5 měsíců - vyhledávání a odměna Yasso Lištička (CCOC), 5 měsíců - polohy v různých postaveních Yasso Lištička (CCOC), 5 měsíců - polohy na vyvýšené ploše, přírodní překážka Yasso Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel, pohyb u nohy, odložení, přivolání Yasso Lištička (CCOC), 5,5 měs. - 4x soutěžní přivolání


6. měsíc věku

Unikke složila prověrku PSS a PSP-1.

Winning složil prověrku PSP-1.

 

Koncentrace pozornosti, cizí objekty, speciální pachové práce, zákusy, obrana, překážky, socializační trénink, návyk na náhubek, obedience (přivolání, obraty, odložení), vyhledávání

 

Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - trénink CCOC, neznámý objekt, foto Pavel Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - vyhledávání specifické civilní látky (skořice) Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - vyhledávání specifické civilní látky (skořice) Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - vyhledávání specifické civilní látky (skořice) Sniper Lištička (CCOC) (6 měsíců) - obrana (trénink CCOC), foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC) (6 měsíců) - průzkum vozidel (trénink CCOC), foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - trénink koncentrace pozornosti, foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - na neznámých překážkách, foto Marie Dlouhá Unikke Lištička (CCOC) - poprvé v náhubku, odměnou je oblíbené přetahování Unikke Lištička (CCOC), 6 měsíců - poprvé na obraně s čertem :-) (maskovaným útočníkem) Winning Lištička (CCOC), 6,5 měsíce - odložení Winning Lištička (CCOC), 6,5 měsíce - přivolání, obraty na místě Winning Lištička (CCOC), 6,5 měsíce - zákusy Winning Lištička (CCOC), 6,5 měsíce - vyhledávání, označování


7. měsíc věku

Denní i noční obrana, zákusy, cizí objekty, pachové práce, obedience (přinášení, odložení, polohy), překážky, socializační trénink

 

Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - noční obrana (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání předmětů, přinášení Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání osob Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - odložení vleže a vsedě Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání předmětů s přinášením Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - zákusy Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání předmětů v terénu Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - odložení Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - překážky (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - obhlídka cizích areálů (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - obrana (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - socializační trénink (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - pachové práce Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - pachové práce Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - pachové práce Unikke Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - obrana Unikke Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - směs z tréninku CCOC, foto Petra Lhotáková a Pavel

 

8 měsíc věku

Sniper složil prověrku PSS.

 

Kondiční trénink povrchů, obedience, vyhledávání, obrana, zákusy, socializační trénink (s nácvikem koncentrace na psovoda)

 

štěňata L Lištička (CCOC) (8,5 měs.) - kondiční trénink (atypické povrchy) Sniper Lištička (CCOC), 8 měsíců - obedience, foto Petra Lhotáková Sniper Lištička (8,5 měsíce) - vyhledávání v náročném terénu Sniper Lištička (CCOC), 8 měsíců, trénink obran Sniper Lištička (CCOC), 8 měsíců - socializační trénink, také s nácvikem koncentrace na psovoda Winning Lištička (CCOC), 8 měsíců - obedience (polohy, přivolání, chůze u nohy) Winning Lištička (CCOC), 8 měsíců - obedience (odložení) Winning Lištička (CCOC), 8 měsíců - oblíbený závěr tréninku, současně posilování kořistnického pudu a budování zákusů Winning Lištička (CCOC), 8 měsíců - chválení během tréninku Worthy Lištička (CCOC), 8,5 měsíce - čekání na stanovišti a odložení Worthy Lištička (CCOC), 8,5 měsíce - sedni, lehni, vstaň (za silných rušivých vlivů)

 

9. měsíc věku

Vyhledávání předmětů a osob, obedience za obvyklých i ztížených podmínek, oheň, překážky, stísněné prostory, skupina osob, obrana

 

Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 9 měsíců) - speciální práce Sniper Lištička (CCOC), 9 měsíců - skoky, štěkání na povel, odložení, po krásném přivolání podává pacičku :-) Sniper Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - cviky na lavičce a u ohně, soustředění pozornosti na pokyny v úzkých prostorách, za rozličných zvuků Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - náročný terén a jeho překážky Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - kondiční a motivační trénink (sedni, lehni, štěkání, odložení) Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - vyhledávání osob a směrování k označení vyštěkáním Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - vyhledávání předmětů Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - cvičení na stole Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - skokové překážky, tam i zpět Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - střežení stanoviště Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - obedience, skupina osob

 

10. měsíc věku

Cizí budova, obedience, dým, motivační trénink, polohy, překážky, zákusy, skupina osob


Sniper Lištička (CCOC), 10 měsíců - obhlídka budovy, foto Petra Lhotáková Sniper Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - motivační trénink s předměty (Liker, Puller) Sniper Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - směs obrázků z tréninku Sniper Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - dým, překážky Unikke Lištička (CCOC), 10 měsíců - socializační cvičení s obediencí (cizí areál) Unikke Lištička (CCOC), 10,5 měsíce, první zákusy do nohy Unikke Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - trénink zákusů cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 10,5 měs. + cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 15,5 měs. - cvičení ve skupině osob, foto Pavel Winning Lištička (CCOC), 10 měs. - odložení za stížených podmínek (srnky, kočka)

 

11. měsíc věku

Sniper složil prověrku PSP-1 a splnil podmínky pro získání Čekatelství Master of Performance.

Unikke splnila podmínky pro získání Čekatelství Master of Performance.

 

Obrana

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - ochrana psovoda před 2 útočníky a pochvala cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - trénink obran cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - trénink obran cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - na obraně s čertem :-) (maskovaným útočníkem), foto Petra Lhotáková Unikke Lištička (CCOC), 11 měsíců, obrana

 

12. měsíc věku

Sniper složil prověrku PZO.

Unikke složila prověrku PZO.

 

Vyhledávání, obedience, překážky, zákusy, obrana

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC). 12. měsíc věku: vyhledávání ve vozidle a odměna cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 12 měsíců - obrana (převážně budování pevného zákusu), foto Petra Lhotáková a Pavel Unikke Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - přivolání Unikke Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - obedience, vyhledávání, překážky Unikke Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - odměna Likerem Unikke Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - odměna (zákusy)

 

Psovodem řízené chování:

V bezkonfliktní skupině osob je požadavkem zachování klidu, pozornosti k okolí i soustředění na psovoda. V jiné situaci je již nutné obranné chování.

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - řízené chování, foto Petra Lhotáková a slečny Víšovy


Řízení pozornosti psa, při současném ponechání prostoru pro samotné rozhodování v krizové situaci:

Počáteční hlučný útok šesti osob, pokračují tří osoby, na hranici kontaktu se dostává figurant. Roční pes je zde psovodem zprvu motivován k zákroku proti jednomu konkrétnímu útočníku bez ringa (a také na něj správně zaměřuje pozornost), což zde vidíte sice nejasně, ale je to přesto čitelné z úhlu postavení psa. (Útok pak dokončuje pouze figurant v ringu - pes již samostatně přesměrovává pozornost na něho, jako na těsně ohrožující osobu.) Z tréninku Czech Caucasian Ovcharka Clubu.

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - řízení pozornosti psa, foto Petra Lhotáková

 

13. měsíc věku

Vyhledávání, obedience, překážky, zákusy

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - štěkání na povel, polohy, překážky cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání (předmět je ukrytý v jednom z tubusů) cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání (předmět je ukrytý v krabici) cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - zákusy

 

14. měsíc věku

Obrana, skupina bezkonfliktních osob

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 14. měsíc věku: obrana, foto Petra Lhotáková cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 14. měsíc věku: obrana, foto Petra Lhotáková cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 14 měsíců - trénink ve skupině osob

 

15. měsíc věku

Cvičení ve skupině osob, hlídání předmětu

 

cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 10,5 měs. + cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 15,5 měs. - cvičení ve skupině osob, foto Pavel cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 15,5 měs. - hlídání předmětu

 

Z jednoho tréninkového dne ve dvou areálech. V budově: obedience + pozornost a klid před hlučící, avšak bezkonfliktní skupinou osob. Mimo budovu - obranná reakce na útok.

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 15,5 měsíce

 

16. měsíc věku

Obedience (přivolání, odložení), vyhledávání

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 16 měsíců - večerní trénink přivolání, 150 m, s nezbytným obíháním cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 16,5 měsíce - odložení ve třech polohách a odměny cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 16,5 měsíce - vyhledávání ve vozidle a odměny

 

17. měsíc věku

Obedience (přivolání, odložení, polohy, štěkání na povel), překážky

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 17 měsíců - přivolání, 150 m, s nezbytným obíháním cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 17,5 měsíce - odložení, přivolání, štěkání na povel v různých polohách. A odměna. cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 17,5 měsíce - polohy (sedni, lehni, vstaň) ve třech postaveních cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 17,5 měsíce - polohy ve výšce, skoky

 

18. měsíc věku

Obedience, vyhledávání, zákusy

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 18,5 měsíce - obedience (odložení, polohy, ovladatelnost na vodítku) cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 18,5 měsíce - vyhledávání cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 18,5 měsíce - zákusy

 

19. měsíc věku
Sniper složil prověrku PO-1.

 

20. měsíc věku
Přivolání, vyhledávání

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 20,5 měsíce - trénink přivolání, 160 m, s obíháním, překážkami, s rušivými vlivy cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 20,5 měsíce - vyhledávání v autě a těsném okolí

 

 21. měsíc věku
Vyhledávání

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 21 měsíců - vyhledávání v autě. Hledaný předmět byl v ruličce papíru.

 

22. měsíc věku

Soutěžní přivolání, obrana

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 22 měsíců - 82. LD CCOC, soutěžní Recall, plný počet bodů cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 22 měsíců, ochrana stanoviště, ochrana psovoda. A pochvala.

 

Zastavení postupu výtržníků:

První trénink přichází ve chvíli, kdy má pes již zvládnuté chování v bezkonfliktní skupině osob, v níž je klidný, přitom silně ostražitý a současně dokáže dobře vnímat psovoda. A má již pěkný základ v obranách.

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 22 měsíců - zastavení postupu výtržníků (první cvičení)

 

23. měsíc věku

Polohy, odložení, překážky, obrana

 

cMs. Sniper Lištička (CCOC), 23 měsíců - polohy cMs. Sniper Lištička (CCOC), 23 měsíců - polohy na vyvýšených plochách cMs. Sniper Lištička (CCOC), 23 měsíců - překážky, odložení, stanovistě. A nezbytná pochvala. cMs. Sniper Lištička (CCOC), 23,5 měs. - ochrana stanoviště a psovoda, také před čertem :-) (trénink CCOC) cMs. Sniper Lištička (CCOC), 23,5 měs. - přivolání (CCOC)

 

 

Čtěte také:

 

Cíl a styl chovu

Jaké jsou Lištičky

Výběr štěněte

Cvičíme obedienci s kavkazským psem. 7 zásad pro úspěch.

7 zásad, když chci obranáře

Socializační trénink

Proč cvičit obranu

Cvičíme obrany s kavkazským psem. Proč nespěchat.

Proč cvičit Agility

Poradenské a tréninkové služby

 Vyhledávání

p1016183.jpg

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.

 

Luxusni stranky pro chovatele psu