Trénink od štěňat po dospělé - ukázky

 

V albech této stránky naleznete:

 

Ukázku tréninku nejrůznějších štěňat. Od základního motivačního tréninku (určeného pro všechna štěňata) až po rozšířený trénink štěňat, cvičících v Liščí Přípravce.

 

Ukázku tréninku několika velmi specifických psů v průběhu času, od štěněčího věku až po dospělost

 

V praxi nelze živě a v potřebném rozsahu sledovat trénink několika psů od štěněčího věku až po dospělost. V albech této stránky Vám umožníme náhled do postupujícího tréninku prostřednictvím fotodokumentace, a to u psů se jmény Argun Lištička (CCOC), Sniper Lištička (CCOC), Unikke Lištička (CCOC), Winning Lištička (CCOC) a Yasso Lištička (CCOC). Všichni jmenovaní psi byli ve štěněčím věku vybraní pro pozdější soustavnou, náročnou práci a kavkazí vrcholový sport. Jsou velice rozdílní a všichni obtížněji cvičitelní, čímž patří jejich výcvik do rukou jen velmi zkušeného psovoda. (S naprostou většinou našich štěňat se cvičí daleko snadněji.) Nejvýrazněji se budeme věnovat dokumentaci tréninku dvou výcvikově nejnáročnějších psů z uvedených - Argunovi a Sniperovi.

 

Jde o ukázku toho, jak lze pracovat od samých začátků i se silně svéráznými psy, a to výhradně prostřednictvím příjemných motivačních metod, za přítomnosti hbitých úvah psovoda a jeho naprosté sebekontroly, zároveň bez využití větší fyzické síly (jedním z naprostých základů zde je, aby pes věděl a akceptoval, že po upnutí na vodítko, které drží psovod, nesmí táhnout).

 

Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink obedience, foto Petra Lhotáková

 

Pozor! Pro každé štěně volíme jiné, přísně individuální výcvikové působení, vypracováváme konkrétní tréninkový plán. Co však zůstává zásadním ve výcvikovém působení na jakékoli štěně - budování důvěrného vztahu, posilování koncentrace na psovoda, motivační cvičení a láskyplná důslednost!

 

Chcete-li docílit pěkného výsledku, musí být trénink radostný, přinášet psu potěšení (a také psovodovi). Toho lze docílit i u štěňat s přirozeně nižším zájmem o komunikaci s člověkem, zahájí-li včasný a výrazně motivační trénink již sám chovatel a psovod v něm dále dokáže pokračovat. Zdaleka nejde jen o nezbytné mazlení a hraní si se štěňaty (to jsou velmi důležité aktivity, ale i tyto zdánlivě jednoduché činnosti mohou být prováděny zcela chybně, s kontraproduktivním dopadem na konkrétní štěně). Motivační trénink je velice přínosný pro všechna štěňata, i taková, s nimiž se dál výrazněji pracovat nebude. Je skvělým základem pro každého psa a velkou pomocí pro budoucí majitele, a to i v případě, že chtějí svého psa pouze co nejsnadněji "vychovat".

 

Jmenovaní sportovci v osobním volnu (fotografie)

 

Ukázky tréninku vyjmenovaných psů na videu

 

Argun Lištička (CCOC) - video 233, 241

Sniper Lištička (CCOC) - video 172, 174, 180, 187, 189, 195, 210, 234 

Unikke Lištička (CCOC) - video 191, 193, 196, 211

Winning Lištička (CCOC) - video 218

Yasso Lištička (CCOC) - video 221, 222, 224, 228

 

Ukázky tréninku štěňat a mladých psů na fotografiích

 

Nejmenší štěňata, ve věku 3 týdny až 3 měsíce

Štěňata ve věku 4-6 měsíců

Štěňata ve věku 7-12 měsíců (pouze obtížně cvičitelní)

Mladí psi ve věku 1-3 roky (pouze obtížně cvičitelní)

 

 

Čtěte také:

 

Cíl a styl chovu

Jaké jsou Lištičky

Výběr štěněte

Cvičíme obedienci s kavkazským psem. 7 zásad pro úspěch.

7 zásad, když chci obranáře

Socializační trénink

Proč cvičit obranu

Cvičíme obrany s kavkazským psem. Proč nespěchat.

Proč cvičit Agility

Poradenské a tréninkové služby

 Vyhledávání

p1019884.jpg

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.

 

Luxusni stranky pro chovatele psu