O otylosti

 
Otylost, obezita, tloušťka, nadváha, blahobytná kondice
 
... těmito všemi názvy lze pojmenovat nyní velmi často se vyskytující kondici psů - až tak často, že lze tento stav označit doslova za moderní.
 
Poznámka: Třeba podotknout, že u kavkazských psů je obezita zcela vyjímečně chorobného původu, zaměřím se zde tedy pouze na otylost, vzniklou vlivem nadbytečného příjmu potravy.

Jaká je optimální kondice?

Obezitu nelze stanovit podle navážených kilogramů. Optimální váha je pro každého konkrétního jedince jiná, záleží na jeho výšce, síle kostry, mohutnosti osvalení. Důležité je dobře nahmatat žebra, mají být mírně až středně pokrytá tukem (žebra bez hmatatelného tuku již značí podváhu). U méně osrstěných psů nebo v období línání zároveň vidíme při pohledu shora dobře boky. U velmi chlupatých psů je toto určení poněkud obtížné, ovšem při sáhnutí pod srst musí být žebra dobře hmatná a boky (za žebry) znatelné při uhlazení srsti.
 

Co přináší obezita?

► non-stop přetížené srdce, plíce, kosti, klouby, vazy, se všemi z toho vycházejícími důsledky
 
► sníženou pohyblivost, menší vytrvalost, ztížený dech, poruchy reprodukčního systému, kožní problémy, obtížnější řešení případných "růstových" problémů a jejich častější výskyt
 
► zvýšené riziko při anestezii
 
► snížený pracovní výkon

Proč nadbytečně krmíme?

1.
Máme jakousi vnitřní potřebu našemu pejskovi maximálně všeho "dopřát" :-)
 
2.
Ještě v poměrně nedávných dobách byla otylost na výstavách důvedem ke snížení známky, neb tato kondice byla považována za silně nevýstavní. Jak se zdá, jsou tyto časy již minulostí. Dnešní trend je doslova opačný, čehož je důkazem, že málokterý výstavní pejsek je v kondici optimální. Ano, zvětšený objem přináší dojem zvýšené mohutnosti, tak žádané u našeho plemene. Při spatření kavkazského chlupatého medvídka  je velmi obtížné opticky "odejmout" pejskovi tukový a chlupatý obal a posoudit tak skutečnou sílu kostry i pro odborníky. Toto vše posiluje potřebu mnohých výstavnímu pejskovi stále nadbytečně přilepšovat, co se jídla týče.
 
3.
Dalším důvodem překrmování je časté tvrzení, že štěně ve vývoji potřebuje dostat maximum krmiva, aby nebylo něco zanedbáno a vývin tak nebyl negativně ovlivněn. Nadbytečná tuková vrstva jsou však jen "prázdná" kila navíc, je to jen naprosto zbytečná hmotnostní zátěz pro mladý organizmus, především pro vyvíjející se kosti, klouby a vazy - zátěž, kterou s sebou takové štěně nosí zcela zbytečně při všech hrách a dováděních.
 

Jak snížit hmotnost?

U skutečně obézních jedinců nezačínáme rozhodně náhlým navýšením množství pohybu, ale snížením krmné dávky a omezením její kalorické hodnoty. Teprve po určitém úbytku hmotnosti můžeme postupně zařazovat více fyzické aktivity. V situaci velkého kilogramového přetížení bychom silnou pohybou zátěží netrénovanému organismu spíše ublížili.
 
Optimální možnost pohybového vyžití, vyváženou krmnou dávku v přiměřeném množství, citlivou vnímavost k jeho fyzickým i psychickým potřebám, ... a lásku - více nemůžeme svému psu dát.
 
2010
 


Vyhledávání

p1016409.jpg

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.

 

Luxusni stranky pro chovatele psu